Skip til hoved indholdet

Klubaktiviteter kan genoptages

Så er der nyt fra BL omkring forsamlingsforbuddet

Jf. nedenstående fra BL, åbner vi igen op for, at der kan afholdes klub aktiviteter i afdelingerne. Forskrifter for hvor mange deltagere der må være samlet indendørs, kan man se jf. nedenstående tabel.

 

Pr. 21. april 2021:            10 personer indendørs og 50 personer udendørs

Pr. 6. maj 2021:               25 personer indendørs og 75 personer udendørs

Pr. 21. maj 2021:             50 personer indendørs og 100 personer udendørs

Pr. 11. juni 2021:             100 personer indendørs

Pr. 1. august 2021:           Det lille forsamlingsforbud afskaffes

 

Sundhedsmyndighederne generelle anvisninger m.m. skal selvfølgelig  overholdes som altid i denne tid.

 

Information fra BL.

Lempelse af forsamlingsforbud, yderligere genåbning og forlængelse af midlertidige regler

Onsdag den 21. april 2021 lempes forsamlingsforbuddet, så det bliver muligt at være op til 10 personer forsamlet indendørs og 50 personer udendørs. Samtidig åbnes der op for cafeer og restauranter mv., indendørs idræt for ældre samt indendørs idræt, foreningsaktiviteter og musikskoler mv. for børn og unge under 18 år. Samtidig forlænges de midlertidige regler på boligområdet.

Der er indgået en politisk aftale om at genåbne yderligere end det oprindeligt var planen – og der er indgået en aftale om udfasning af det lille forsamlingsforbud, som dog konkret vil afhænge af smittesituationen. Aftalen er meldt ud af Justitsministeriet, men det juridiske grundlag er endnu ikke på plads – ændringer af de gældende bekendtgørelser er på vej.

Aftalen medfører følgende:

Forsamlingsforbud og store forsamlinger/arrangementer
Det lille forsamlingsforbud lempes og udfases efter følgende plan, hvis smittesituationen tillader det:

Pr. 21. april 2021:            10 personer indendørs og 50 personer udendørs

Pr. 6. maj 2021:               25 personer indendørs og 75 personer udendørs

Pr. 21. maj 2021:             50 personer indendørs og 100 personer udendørs

Pr. 11. juni 2021:             100 personer indendørs

Pr. 1. august 2021:           Det lille forsamlingsforbud afskaffes

I det omfang der ikke længere gælder et lille forsamlingsforbud, gælder det store forsamlingsforbud, som indtil videre har en grænse på maksimalt 500 personer.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår og hvordan store forsamlinger og arrangementer igen kan afholdes. Der er alene givet mulighed for, at der fra onsdag den 21. april 2021 kan afholdes visse fodboldkampe med deltagelse af højst 500 siddende tilskuere. Der forventes, at eksperter udtaler sig om andre forsamlinger og arrangementer i begyndelse af næste uge (uge 16).

For almene boligorganisationer betyder det, at der kan afholdes fysiske møder som afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv. indenfor rammer af forsamlingsforbuddet. I praksis gælder det således for mindre afdelinger og boligorganisationer.

Fysiske møder i større afdelinger og boligorganisationer afventer en nærmere en udmelding omkring store forsamlinger og arrangementer.