Skip til hoved indholdet

Vi søger medarbejder til driften

Vi søger driftsmedarbejder

Vi tilbyder en stilling som ejendomsservicetekniker eller ejendomsfunktionær.

Jobbet omfatter:

 • Pleje og vedligeholdelse af udenoms arealer og grønne områder.
 • Renholdelse og pasning af bygninger, fællesrum mv.
 • Tilsyn med forsyningsinstallationer og tekniske anlæg.
 • Servicemæssige opgaver for beboerne.
 • Bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver og udførelse af mindre reparationsopgaver på:
  •  Tekniske installationer.
  •  Små maskiner og værktøj.
  •  Bygninger, inventar og befæstede arealer.
 • Kørsel med maskiner.
 • Snerydning og glatførebekæmpelse, også uden for normal arbejdstid.
 • Deltage i synsforretning.
 • Alm. forefaldende arbejde.

 

Vi forventer:

 • At du er udadvendt, servicemindet og en engageret medarbejder.
 • At du er god til at arbejde udendørs med grønne anlæg.
 • At du har gode samarbejdsevner.
 • At du er indstillet på at arbejde i én gruppe bestående af små teams.
 • At du kan planlægge, prioritere egne og teamets arbejdsopgaver samt være i stand til at udføre disse målbevidst. Ordenssans og gode formuleringsevner er en selvfølge.
 • At du kan fremvise en ren straffe- og børneattest.
 • At du er opmærksom på, at beboerne er dine primære kunder. Lysten og interessen er drivhjulet i jobbet, der til stadighed er under forandring og udvikling, ligesom en personlig positiv grundholdning til begrebet ”At det er godt at bo godt” er forudsætningen.
 • At du kan bruge IT (IPad mv.) som arbejdsredskab.

 

Vi tilbyder:

 • En boligorganisation med gode og sunde værdier.
 • Gode ansættelsesforhold med mulighed for at udnytte og udvikle dine kompetencer.
 • Et alsidigt og selvstændigt job med afvekslende arbejdsopgaver.
 • Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.
 • Arbejdstøj, sundhedsforsikring og meget mere.

 

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte inspektør Mads Daugaard på tlf.nr. 9817 3066.

Ansøgningsfrist er 30. november 2023

Samtalerne vil foregå torsdag d. 14. december 2023

Ansættelsestidspunkt/-start efter nærmere aftale

Ansøgning samt CV sendes til:

Sundby-Hvorup Boligselskab

Lindholm Søpark 4

9400 Nørresundby

Mrk. Ejendomsservicetekniker/Ejendomsfunktionær

Eller mail til: mda@sundbyhvorup.dk

Har du ikke hørt fra os inden den 14. december 2023 er stillingen besat til anden side.