Skyd genvej til en attraktiv bolig

Løvvangen er en totalrenoveret bydel i Nørresundby med attraktive boliger i alle størrelser og til en lav husleje. Med nyanlagte udearealer og et helt nyt Kvarterets Hus med blandt andet café.

I Løvvangen er der indført fleksibel udlejning, som tager særligt hensyn til ansøgere der er i arbejde eller under uddannelse og opfylder bestemte kriterier.

Fortrin gives efter følgende 4 kriterier dog sidestillet, det er derfor ancienniteten på ventelisten, der er afgørende i forhold til tildeling af bolig. Et boligtilbud er kun gældende såfremt de angivne kriterier er opfyldt og dokumenteret inden dannelse af lejekontrakt.

For at få tildelt fortrinnet skal du tage kontakt til administrationen på telefon 9817 3066 eller mail info@sundbyhvorup.dk.

Definition af fortrinsrettigheder og dokumentation herfor:

 

Pendlere – der arbejder i Aalborg Kommune, men bor i en anden kommune

 • Samlever/ægtefælle skal have fast arbejde mindst 25 timer om ugen og vise ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler (I arbejde kan også være tidsbegrænsede ansættelser, vikaransættelser og job med offentligt løntilskud fx fleksjob. En elevstilling anses ikke som fast arbejde, men elever kan være omfattet af det fleksible kriterie under uddannelse.)
 • Være i arbejde og vise ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler på arbejde i Aalborg Kommune. Hvis ikke der kan fremvises 3 måneders lønsedler, skal det dokumenteres senest 2 måneder efter modtagelse af en boligen
 • Selvstændige, erhvervsdrivende og konsulenter, som har virksomhed i Aalborg Kommune skal vise dokumentation for CVR-registrering og omsætning i seneste regnskabsår


Samlivsophør –hvor den boligsøgende er i arbejde

 • Være skilt, separeret eller flyttet fra kæresten inden for det seneste år. Fortrin gælder indtil 1 år efter skilsmissen.
 • Fast arbejde mindst 25 timer om ugen og vise ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler (I arbejde kan også være tidsbegrænsede ansættelser, vikaransættelser og job med offentligt løntilskud fx fleksjob. En elevstilling anses ikke som fast arbejde, men elever kan være omfattet af det fleksible kriterie under uddannelse.)
 • Vise skilsmisse/separationspapirer og bopælsattest
 • Hvis du ikke har været gift, skal du med en bopælsattest vise, at I har haft fælles bopæl i mindst et år forud for samlivsophøret


Børnefamilier – hvor minimum den ene forældre er i arbejde

 • Det en forudsætning, at der er hjemmeboende børn under 18 år, som har folkeregister adresse hos forældrene
 • Fast arbejde mindst 25 timer om ugen og vise ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler (I arbejde kan også være tidsbegrænsede ansættelser, vikaransættelser og job med offentligt løntilskud fx fleksjob. En elevstilling anses ikke som fast arbejde, men elever kan være omfattet af det fleksible kriterie under uddannelse.)


Unge under uddannelse – der flytter hjemme fra for første gang

 • Være i gang med en SU-berettiget uddannelse eller omfattet af en uddannelsesaftale eller en lærlingekontrakt. Hvis uddannelsen består af enkeltfag, skal det være mindst 23 timer ugentligt - dog 17 timer hvis der er hjemmeboende barn under 7 år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos forælderen
 • Dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om indskrivning
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt
 • Hvis uddannelsen ikke er begyndt, fx på grund af ferie, skal det dokumenteres senest 2 måneder efter overtagelse af boligen
 • Dokumentation for det er første gang du flytter hjemmefra, kopi af folkeregister adresse hos forældre
 • OBS! Studiekort er ikke tilstrækkelig dokumentation