Afdelingens dokumenter

Her finder du relevante dokumenter, der gælder for din afdeling.

 

>> Velkommen til afdelingen

>> Husorden

>> Vedligeholdelsesreglement

>> Friere råderet

>> Forretningsorden, afdelingsmøder