Beboerdemokrati

Afdelingsmødets kompetencer

Reglerne om afdelingsmødets kompetencer fremgår blandt andet af almenboligloven §§ 36 og 37. Det fremgår eksempelvis herunder at afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. (Kilde: BL)

Konstituering

Det følger af normalvedtægten at afdelingsmødet vælger medlemmer og suppleanter herfor. Hvad der herudover gælder, skal fremgår af afdelingens vedtægter eller forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde (Kilde: BL)