Bjørneklobekæmpelse i Lindholm Søpark

Lindholm Søpark:
En grøn oase og rekreativt område – midt i byen


Sundby-Hvorup Boligselskab har et ønske om – ikke alene at tilbyde attraktive lejeboliger til fornuftige husleje, men også at engagere sig i lokalsamfundet og sammen med naboer og lokale organisationer og foreninger skabe rammerne for et bedre byliv.
– Vi ønsker at være en aktiv medspiller, når lokalområderne skal udvikles, og når der sker større forandringer omkring os. Det er vigtigt, at både vores beboere og naboer oplever boligselskabet som en positiv del af lokalsamfundet, siger direktør Jens Erik Grøn fra Sundby-Hvorup Boligselskab.

Et af de steder, hvor Sundby-Hvorup Boligselskab har været særlig aktivt involveret i lokalområdet, er den naturskønne Lindholm Søpark – den gamle kridtgrav – der nu ligger som en grøn oase midt i storbyen.

Tilbage i 2012 inviterede Sundby-Hvorup Boligselskab egne beboere, naboer og andre interesserede til en workshop om udviklingen af et rekreativt naturområde midt i byen. I dag er mange af ideerne fra dengang realiseret, og flere kommer til – aktuelt med afgræsning ved hjælp af fårehold – og til foråret flytter de første beboere ind i Sundby-Hvorup Boligselskabs bæredygtige byggeri på den sydlige søbred.Bjørneklobekæmpelse

Kæmpebjørneklo har de seneste år bredt sig på kridtskrænterne i Lindholm Søpark til gene for
naturen og de mennesker, der færdes og lever i området. På grund af det vanskellige terræn er det opgivet at bekæmpe planten manuelt.

Sundby-Hvorup Boligselskab og Aalborg Kommune har derfor et ønske om at bekæmpe planten ved afgræsning med får på skrænterne mod syd (op mod Mølleageren og Højvangsvej) fra foråret 2018.

Beboere og naboer bliver løbene orienteret om projektet (der forventes godkendt af Aalborg Kommune med henblik på opstart i 2018):
– Vi har lige siden den første workshop omkring Lindholm Søpark haft et godt samarbejde med både vores egne beboere og naboerne langs skrænten, og det er i den ånd, at vi også ønsker den videre udvikling af området, forklarer direktør Jens Erik Grøn fra Sundby-Hvorup Boligselskab.

Det er inspektør Kim Bjerring fra boligselskabet, som sammen med Aalborg Kommunes Park og Natur, har forberedt projektet, hvor græssende får sættes ind i kampen mod den forhadte plante.
– Bjørneklo skal bekæmpes, da den både er til skade for dyre- og planteliv og så den jo tilmed giftig. De stejle skrænter gør det imidlertid umuligt at sende folk op med værktøj. Men det kan fårene til gengæld godt, og de tager livet af de spæde skud fra bjørneklo med stor appetit, siger han.

Efter planen vil Sundby-Hvorup Boligselskab i det tidlige forår etablere nyt hegn – samt udbedre og forstærke eksisterende hegn efter dialog med naboerne – omkring det område, hvor fårene skal græsser.


Fakta om bjørneklo:

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, som er uønsket i den danske natur. Den stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til botaniske haver i 1830’erne. I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her.

Kæmpebjørneklo er desuden uønsket, da den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage
alvorlige forbrændinger.

Kæmpebjørnekloen er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning, og en kommune kan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.

Latinsk navn: Heracleum mantegazzianumLindholm Søpark – natur og friluftsliv – midt i byen

Den oprindelige kridtgrav midt i Lindholm er i dag omdannet til en naturperle, som opsøges af et rigt dyreliv, hvor beplantningen blomstrer smukt i sommerhalvåret og spejler sig i den blanke vandoverflade. Det er da heller ikke kun naboerne til søen, der har fået øjnene op for den grønne oase midt i byen.
– Vi præsenterede i 2012 en drøm om at Lindholm Søpark skulle være et rekreativt område, som alle ville tage til sig og tage i brug. Derfor markerede vi også åbningen af den 2,2 kilometer lange sti rundt om søen i 2014 med skolerne motionsdag, hvor børn fra hele området indtog stien, fortæller direktør Jens Erik Grøn.

Motions- og naturstien, der løber langs toppen af skrænterne rundt om søen, byder på fine udsigtspunkter, men også fysiske udfordringer, da man skal enten ned eller op ad den 144 trins lange trappe ved søens østlige skrænter. En trappe, som Sundby-Hvorup Boligselskab etablerede i forbindelse med åbningen af stien i 2014.Bæredygtigt byggeri ved søbredden

Det blot få uger siden, at Sundby-Hvorup Boligselskab kunne holde rejsegilde på byggeriet af 44 nye familieboliger, der skyder op i forlængelse af boligselskabets eksisterende boliger i Lindholm Søpark.

Boligselskabet har allerede 252 boliger i Lindholm Søpark i et byggeri, der tidligere er blevet præmieret af Aalborg Kommune.
– Der bliver tale om et samlet, attraktivt boligområde. De første nye beboere flytter ind til marts, og der er stor efterspørgsel efter de nye boliger, siger Jens Erik Grøn.

Boligerne i Lindholm Søpark ligger umiddelbart ned til søen og har direkte adgang til den populære motions- og vandresti der løber langs skrænter og sø. Alle boliger har altaner eller terrasser med udsigt. De er opført i rustikke materialer med beton og træ som gennemgående overflader.

Der er tale om boliger med et minimalt energiforbrug:
•    Varme fra søen er tænkt ind som en ressource.
•    Decentrale ventilationsanlæg sørger for effektiv varmegenvinding
•    Lavt strømforbrug, optimerede installationer, en forbedret lufttæthed af klimaskærmen samt et velisoleret byggeri.

Udlejning af de nye boliger sker, som med Sundby-Hvorup Boligselskabs øvrige lejemål, gennem BoiAalborg.dk