Helhedsplan for Afdeling 10

På beboermødet i januar 2015 fik boligselskabet opbakning til at indlede arbejdet med dét, der kan blive til en såkaldt helhedsplan for Afdeling 10.

Beboernes ønsker og behov er nu bearbejdet af de tekniske rådgivere, så der ligger et udkast til en helhedsplan klar. Udkastet er gennemgået med afdelingsbestyrelsen, og en foreløbig ansøgning er sendt afsted til Landsbyggefonden.

Oplægget er præsenteret for alle beboere på beboermødet den 3. september 2015 >> Se referatet her.

>> Nyhedsbrev nr. 1

>> Nyhedsbrev nr. 2

>> Nyhedsbrev nr. 3

>> Nyhedsbrev nr. 4

>> Nyhedsbrev nr. 5

>> Nyhedsbrev nr. 6
 

Du kan se og læse den seneste beboerinformation nedenfor. 

Forside Nyhedsbrev Nr6 I Afd10