32 selvstændige afdelinger

Hver af Sundby-Hvorup Boligselskabs afdelinger er økonomisk uafhængig af andre afdelinger i boligorganisationen og skal på det årlige afdelingsmøde godkende budgettet.

 

Administration

Administrationen er delt op i tre funktionsområder:

 

1. Forvaltning

 • Udlejning
 • Kommunikation
 • Beboerklager
 • Postgang o. l.
 • Politiske opgaver.

 

2. Teknisk afdeling

 • Drifts- og vedligeholdelsesarbejde
 • Nybyggeri- og renoveringsarbejde
 • Ledelse og tilsyn med ejendomsmestre/funktionærerne.

 

3. Økonomiafdeling

 • Økonomiske forhold vedr. selskabets drift – herunder udarbejdelse af regnskab og budget
 • Ledelse og tilsyn med HK-personale
 • It-ansvarlig.

 

Direktion

Direktøren er Sundby-Hvorup Boligselskabs daglige administrative leder. Selskabet har desuden en regnskabschef, som er ansvarlig for ekspedition og bogholderi.

 

Udvalg

I Sundby-Hvorup Boligselskab findes en række forskellige udvalg:

 

Forretningsudvalg

 • behandler hastesager af politisk karakter, som ikke kan vente på en bestyrelsesbehandling.

 

Byggeudvalg

 • fører overordnet politisk tilsyn med boligselskabets ejendomme samt med større renoveringssager og nybyggeri i samarbejde med direktøren.

 

Virksomhedsnævn

 • har til formål at engagere medarbejderne i det daglige samarbejde samt at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre Sundby-Hvorup Boligselskabs effektivitet. Virksomhedsnævnet mødes fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde til alle boligselskabets medarbejdere.

 

Arbejdsmiljøudvalg

 • et lovgivningsmæssigt bestemt udvalg, der bidrager til samarbejdet om sikkerhed og sundhed i Sundby-Hvorup Boligselskab.