Skip til hoved indholdet

Spørgsmål og svar om klager


 • Hvis du har problemer med din nabo eller en anden i din bebyggelse, opfordrer vi jer til at tale sammen om det. Mange problemer kan løses let og smidigt ved at tale sammen. Måske er din nabo ikke klar over, at adfærden virker generende.

  Når I taler sammen, bør du være saglig og i en god og venlig tone tage udgangspunkt i, hvad adfærden betyder for dig og dine følelser.

  Prøv at lade være med at virke anklagende (start med ”Jeg…” i stedet for ”Du..”) og hold dig til sagen!

  Hvis dette ikke lykkes og din nabo stadig er væsentligt generende for dig eller din husstand, har du mulighed for at klage over din nabo til Sundby-Hvorup Boligselskab.

 • Hvis din dialog med den eller de andre naboer ikke fører til noget positivt, kan du være nødt til at klage.

  Din klage skal være skriftlig, og du skal sende den til Sundby-Hvorup Boligselskab.

  Når vi modtager din klage, opretter vi en klagesag i administrationen og vil herfra forsøge at løse den konkrete sag.

  Vi retter henvendelse til dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.

  Vær opmærksom på, at din afdelingsbestyrelse ikke kan behandle klager imellem beboere.

   

  Indsend din klage på mail til info@sundbyhvorup.dk 

   

  > Kontakt til boligselskabet

   

 • Vil du klage over en af boligselskabets afgørelser skal du henvende dig til det lokale beboerklagenævn. 

  Beboerklagenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri i henholdsvis Aalborg Kommune og Brønderslev Kommune.

  Vær opmærksom på, at beboerklagenævnet er en klageinstans, og nævnet derfor ikke yder råd og vejledning. 

  Hvilke typer sager kan Beboerklagenævnet behandle?

  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
  • Boligens stand ved indflytning
  • Manglende vedligeholdelse
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af beboerindskud
  • Betaling af varme, vand og lignende
  • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
  • Husordensovertrædelser
  • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

   

  Hvilke typer sager kan Beboerklagenævnet IKKE behandle?

  • Huslejens størrelse
  • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler.