Skip til hoved indholdet

Regler og retningslinjer


 • Lejer skal altid give besked til boligorganisationen via denne ansøgningsblanket, inden lejer foretager installationen. Se Lov om leje af almene boliger § 35.

  Lejer betaler selv for alle udgifter forbundet med installationen, samt for drift og vedligeholdelse af både installation og hvidevarer, som lejer selv har indkøbt og installeret. Lejer har også det fulde erstatningsansvar, hvis der sker skader på grund af installationen.

  Det er et krav, at lejer har tegnet den fornødne forsikring til opfyldelse af erstatningsansvaret. Lejer skal derfor altid kontakte sit forsikringsselskab for at høre, om den almindelige indboforsikring dækker nedenstående.

  Lejeren er (jfr. Lov om leje af almene boliger § 38) uanset årsagen erstatningsansvarlig for enhver skade, der er forårsaget af de installationer, som den enkelte lejer har foretaget efter Lov om leje af almene boliger §§ 35-37.

  Ved vandskade skal lejer selv betale for skader på sit indbo, samt evt. underboens/naboens indbo. Lejer hæfter også selv for udgifterne til en eventuel genhusning eller afrensning af indbo.

  Hvidevarer, som er installeret af lejer, er lejers personlige ejendom og skal fjernes ved fraflytning. Installationen giver ikke ret til godtgørelse, hvis lejer fraflytter lejemålet.

  Fjernes et underskab, skal skabet opbevares tørt i eget rum til evt. senere montering ved fraflytning.

  Alle ændringer skal reetableres ved fraflytning, medmindre der foreligger anden aftale.

  Alle udgifter til reetablering ved fraflytning afholdes af lejer.

  De installerede hvidevarer må ikke genere naboer, hverken ved støj eller rystelser.

  Boligselskabet forbeholder sig ret til at lade installationerne besigtige.

  Tilladelsen kan under særlige omstændigheder inddrages.

 • Vandinstallationen skal være forsynet med Waterblock, VA godkendt.

  Afløbsinstallation skal udføres efter afløbsregulativet.

  Elinstallationer skal udføres efter ”Stærkstrømsbekendtgørelsen”.

  Alle installationer skal udføres af autoriseret installatør.

  Opsamlingsmåtte/drypbakke skal stilles under vaske-/opvaskemaskine.

  Det er en forudsætning for lejerens ret til installation, at installationen kan lade sig gøre rent praktisk med hensyn til el- og afløbskapaciteten i ejendommen.

  Til beskyttelse af bordpladen mod dampudslip monteres en dampspærre under bordpladen.

  Dampspærre leveres med de fleste nye indbygningsmaskiner, ellers kan dampspærre købes hos hvidevareforhandlere.

  Vaskemaskine/tørretumbler skal stå mindst 130 cm fra bruseniche. (vådzone)

Ansøg om installation af hårde hvidevarer

Log ind og udfyld blanketten, så får du automatisk tilsendt et tilsagn.

Genveje


 • Kontakt administrationen

 • Fejlmelding og hjælp

 • Information om råderetten