Skip til hoved indholdet

Klip fra vores historie (75 års jubilæumsskrift)


 • Sundby-Hvorup Boligselskab blev stiftet på et møde på Lindholm Kro den 13. oktober 1943. Boligselskabet blev døbt Sundby-Hvorup Boligselskab og formålet var at opføre byggeri med socialt sigte for øje.

  Boligselskabets første afdeling – afdeling 1, bestående af 2 blokke med hver 10 lejligheder på Hjørringvej – stod klar til indflytning den 30. august 1945. I forbindelse med indflytningen på Hjørringvej trådte to af beboerne ind i boligselskabets bestyrelse.

  Boligselskabets anden afdeling – et byggeri med 36 lejligheder ved Viaduktvej – blev påbegyndt i 1948. Det havde i første omgang kommunen som bygherre, men den rolle blev også snart overtaget af boligselskabet.

  Frem mod 1956 var byggeaktiviteten særlig stor i boligselskabet, og der blev opført flere hundrede boliger i Sundby- Hvorup. En af årsagerne var, at Nr. Uttrup og Hvorup kaserner blev opført i samme periode, og boligministeriet gav tilladelse til, at boligselskabet opførte 350 boliger med den klausul, at halvdelen skulle udlejes til militære tjenestemænd. I løbet af Boligselskabets første 25 år blev der opført cirka 1300 lejligheder i den daværende Nørresundby kommune.

  I 1968 overtog Sundby-Hvorup Boligselskab administrationen af 87 boliger fra Sundby-Hvorup Social-filantropiske Boligselskab. Den første af sidenhen flere fusioner. 

  Opførelsen af bydelen Løvvangen – tegnet af arkitekt Berthelsen – gik i gang i slutningen af 1960erne, og de første boliger var klar til indvielse i jubilæumsåret 1968. En del af 25 års jubilæumsfestlighederne var da også en boligudstilling i en af de nye opgange, Arkildsdal 149.

  Fællesorganisationen af almennyttige danske boligselskaber (i dag BL – Danmarks Almene Boliger) deltog ved jubilæet med en vandreudstilling. Her kunne man blandt andet læse:

  • At mere end 330.000 boliger er over 75 aar gamle.
  • At 300.000 ikke har eget wc
  • At mere end 740.000 intet badeværelse har.
 • Det store boligområde Løvvangen med godt 800 boliger, der skyder op i slutningen af 60erne, markerer på mange måder afslutningen på de første 25 år af boligselskabets historie og begyndelsen på de næste.

  Afdeling 12 er ikke kun boligselskabets største. Det er også den hidtil eneste boligafdeling bygget i beton. Sundby-Hvorup Boligselskab har indtil da været kendetegnet ved de røde murstensbyggerier. Boligselskabets første forretningsfører på fuld tid, Haakon Pedersen, bliver ansat i 1953. I forbindelse med boligselskabets 50 års jubilæum i 1993 udtaler han:

  – Havde jeg vidst ligeså meget, som jeg ved i dag, havde vi holdt os til mursten alle årene igennem. Men heldigvis er vi, hvad angår betonskader, sluppet  rimeligt billigt. 

  Op gennem 70erne er det generelt hårde tider for almene boligselskaber. Ikke mindst et tårnhøjt renteniveau ødelægger mulighederne for byggeri. Den store vækst i antal boliger, som kendetegnede de første 25 år flader derfor også ud. Nye byggerier skyder dog op – ikke mindst en række institutioner og ældreboliger. Og så er det i 80erne, at Sundby-Hvorup Boligselskab opfører Hanebjælken i Vestbjerg. Øst på – i Hals Boligforeningen – opfører man også mindre boligafdelinger i Hals, Gandrup, Ulsted og Hou og Vester Hassing. 

  Mod slutningen af perioden – i begyndelsen af 1990erne – er Sundby-Hvorup Boligselskab gået i gang med opførelsen af boliger i den gamle kridtgrav. Et projekt, der i første omgang møder stor modstand, men også medvind. Kort efter boligselskabet kan fejre 50 års jubilæum i 1993 er de første 100 boliger klar til indflytning i det, der nu hedder Lindholm Søpark. Og Sundby-Hvorup Boligselskab har skabt grundlaget for det, der i de næste mange år skal udvikle sig til et enestående naturområde midt i Nørresundby.

 • Der er sket store forandringer i Sundby-Hvorup Boligselskab gennem årene fra 1993-2018.

  Milepælene er ikke mindst fusionen med Hals Boligforening i 2011, udvikling af vores beboerservice med decentrale servicebygninger og totalrenoveringen af 815 boliger i Løvvangen i perioden 2011-2015. Sundby-Hvorup Boligselskab har i dag udviklet sig til at være et af Nordjyllands største boligselskaber, med en moderne administration og driftsorganisation. 

  I foråret 1995 flytter administrationen til Lindholm Søpark i en nyopført administationsbygning der også rummer et stort selskabslokale. Her er administration, udlejning og teknisk afdeling nu samlet, og der er mødefaciliteter til blandt andet organisationsbestyrelsen.  

  I 2011 indleder organisationsbestyrelsen en strategiproces, der skal geare boligselskabet til fremtidens (øgede) krav til almene boligorganisationer samtidig med, at man fastholder de årelange traditioner for et velfungerende beboerdemokrati og stærke fællesskaber. Arbejdet resulterer i en formuleret vision og mission samt konkrete strategiske mål. Ved samme lejlighed udvikles Sundby-Hvorup Boligselskabs nuværende visuelle identitet og logo.

  I 2014 er Sundby-Hvorup Boligselskab med til at stifte et fælles opnoteringsselskab – Bo i Aalborg – sammen med flertallet af de øvrige almene boligorganisationer i og omkring Aalborg. Dermed skal boligsøgende kun stå opnoteret ét sted. I 2018 beslutter selskaberne bag Bo i Aalborg at ændre navn til Bo i Nord.

  I jubilæumsåret 2018  godkender repræsentantskaberne i Sundby-Hvorup Boligselskab og Boligselskabet Østvendsyssel – med et overvældende flertal – at de to boligorganisationer fusioneres pr. 1. januar 2019 med Sundby-Hvorup Boligselskab som fortsættende selskab.

  Sundby-Hvorup Boligselskab vil efter denne fusion, og færdiggørelsen af de igangværende nybyggerier, administrere mere end 4.500 boliger. 75 år efter mødet på Lindholm Kro lever boligselskabet videre i bedste velgående.

Vil du vide mere?


 • Se vores vision, mission og værdier

 • Se vores boligafdelinger

 • Læs mere om vores organisation