Skip til hoved indholdet

Som beboer hos Sundby-Hvorup Boligselskab  bør du - i lighed med beboere i ejerbolig - selv forsikre din husstand.

 

Hvorfor tegne indboforsikring?

Boligselskabet har tegnet forsikringer som dækker vores bygninger og løsøre, men jeres egne ting, skal I selv forsikre.

Det vil sige, hvis dine ting bliver beskadiget, fordi bygningen brænder, et rør sprænger, eller en tyv bryder ind i dit hjem, og stjæler dine ting, så er det dig selv, der skal betale for skaderne på dine ting, hvis du ikke har tegnet en indboforsikring.

 

Hvad dækker en indboforsikring?

  • Brandskade
  • Tyveri – indbrud, simpelt tyveri, ran og røveri
  • Vandskade
  • Dybfrostskader på madvarer
  • Færdselsuheld
  • Retshjælp
  • Ansvarsforsikring

Brandforsikring:
Brandforsikringen erstatter skader, når der har været åben ild i indboet samt skader, der sker under brandslukningen inkl. rengøring af sodskadet indbo.

Hvis dit lejemål og dit indbo udbrænder, får du erstattet dit indbo, samt merudgiften til ophold andet steds indtil dit lejemål er indflytningsklar igen.

Tyveriforsikring:
Tyveriforsikringen dækker forskelligt, alt efter om tyveriet er begået ved indbrud, ran, røveri, ved simpelt tyveri eller der er tale om et cykeltyveri.

Da forsikringsselskabernes tyveridækning samtidig kan være forskellig – også med hensyn til selvrisiko – er det vigtigt, at  du nøje læser afsnittet om tyveridækning i din police. 

Hovedreglen er, at forsikringen dækker skade og tab ved indbrudstyveri, og at den dækker tab ved røveri eller ran.       
Al anden form for tyveri kalder forsikringsselskaberne simpelt tyveri.

Indbrudstyveri: Der er synligt opbrud af låste døre eller vinduer.

Eksempler på simpelt tyveri:

  • Tyven kravler ind ad et åbent vindue
  • Tyv går ind af den åbne terrassedør
  • Tyv stjæler din pung, uden du bemærker det

Ved simpelt tyveri er der begrænset dækning. F.eks. bliver penge, smykker samt guld- og sølvgenstande ikke erstattet, og for andre tyvetækkelige ting – i policen betegnet som særligt privat indbo – gælder, at der maksimalt bliver erstattet med en procentsats af forsikringssummen.

Vandskade:

Et eksempel kunne være, at et vandrør sprænger, og vandet fosser ud og ødelægger dine møbler, computer el.lign.

Dybfrostskader på madvarer:

Bliver dine madvarer i køleskab eller fryser ødelagt pga. en tilfældig strømafbrydelse, kan du få erstattet de ødelagte varer.

Dækningen kan være begrænset til et fast beløb eller en procentdel af din forsikringssum.

Færdselsuheld:

Hvis f.eks. dit og familiens indbo bliver ødelagt ved et færdselsuheld, dækker indboforsikringen skaderne.

Dog vil skader på selve køretøjet, fx din cykel, løbehjul m.m. typisk ikke være dækket af din indboforsikring.

Retshjælp:

Indboforsikringen indeholder oftest en retshjælpsdækning som dækker advokatomkostninger ved private tvister.

Det er dog ikke retshjælp ved alle typer sager, der er omfattet af forsikringen.

Eksempelvis dækker den ikke retshjælp ved skattesager, visse skilsmisse- og arve spørgsmål, inkassosager eller straffesager mod dig. Forsikringen dækker heller ikke retshjælp i sager, der har forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder.

Ansvarsforsikring:

En vigtig dækning under indboforsikringen er ansvarsforsikringen.

Denne betaler erstatning, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade, eller hvis du kommer til at ødelægge andres ting. Uden en ansvarsforsikring, kan det have helt uoverskuelige økonomiske konsekvenser for dig.

 

 

Hvilke genstande dækker en indboforsikring?

En indboforsikring dækker alt det, du vil tage med dig når du flytter, altså genstande der naturligt hører til i et hjem bl.a. møbler, tøj, cykel, tv, computer m.v.

Vær opmærksom på, at der er begrænsninger i dækningen når indbo opbevares i kælder-/loftsrum, udhuse/garager m.v.

 

 

Hvem er dækket?

Hele husstanden er dækket – dvs. familiemedlemmer, forældre, børn og børnebørn, der er tilmeldt samme folkeregister adresse uanset alder.

Har du udeboende børn, er de ofte dækket af din forsikring indtil det fyldte 21 år – blot skal de bo alene og ikke sammen med f.eks. en kæreste. Du kan tjekke i din police, hvad der gælder for netop din forsikring.

 

 

Hvor dækker en indboforsikring? 

Forsikringen dækker på din helårs adresse.

Forsikringen dækker også midlertidigt udenfor din helårs adresse som f.eks. i fritidshuse, campingvogne, telte, både.

Her kræves det dog ofte, at man opholder sig eller overnatter der. Tjek med dit forsikringsselskab.

 

Boligselskabet vil absolut tilråde, at du tegner en indboforsikring.

Den årlige udgift (præmien) kan være godt givet ud – og giver en indre ro!

Du kan se priser og lave sammenligninger på:

https://forsikringsguiden.dk/

Her kan du også læse mere om de enkelt dækninger på indboforsikringen.

 

 

Genvej til mere information


Se priser og sammenlign forsikringer