Skip til hoved indholdet

Udvalg i Sundby-Hvorup Boligselskab


 • Vores forretningsudvalg behandler hastesager af politisk karakter, som ikke kan vente på en bestyrelsesbehandling.

  Forretningsudvalget består i øjeblikket af:

  Formand Hans Bøyen Christensen

  Næstformand Lisbeth Glud

  Organisationsbestyrelsesmedlem Nils Vinther

   

 • Byggeudvalget fører overordnet politisk tilsyn med boligselskabets ejendomme samt med større renoveringssager og nybyggeri i samarbejde med direktøren.

 • Virksomhedsnævnet har til formål at engagere medarbejderne i det daglige arbejde samt at tilskynde til samarbejde for at fremme og sikre Sundby-Hvorup Boligselskabs effektivitet.

  Virksomhedsnævnet mødes fire gange årligt. Referat udsendes efter hvert møde til alle boligselskabets medarbejdere.

   

 • Arbejdsmiljøudvalget er et lovbestemt udvalg, der bidrager til samarbejdet omkring sikkerhed og sundhed i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Virksomhedsorganisation


 • Direktion

  Direktøren er Sundby-Hvorup Boligselskabs daglige administrative leder.
  I ledelsen sidder også vores økonomichef og regnskabschef.

 • Administration

  Administrationen varetager bl. a. følgende:
  • Udlejning og ekspedition
  • Økonomi/HR/Løn
  • It-sikkerhed/GDPR

 • Teknisk afdeling

  Teknisk afdeling tager sig af følgende opgaver:
  • Drifts- og vedligeholdelsesarbejde
  • Nybyggeri- og renoveringsarbejde
  • Ledelse og tilsyn ifb. driften