Skip til hoved indholdet

Beboerdemokratiet i praksis

Gå tilbage

Når du bor i et alment boligselskab som Sundby-Hvorup Boligselskab er du med til at bestemme, hvordan vores boligselskab skal drives og udvikles. 

Du har også indflydelse på, hvordan budgettet i din afdeling skal sammensættes og prioriteres.

Beboerdemokratiet er unikt. Og vi skal passe på det. Derfor hjælper vi også alle beboere, som ønsker at deltage aktivt i vores boligselskab.

Vi har samlet information om beboerdemokratiet her på siden.

Fakta om vores beboerdemokrati


 • Beboerdemokratiet er noget helt særligt ved almene boliger.

  Boligselskabet skal ikke tjene penge på udlejning af boliger. Huslejen skal bruges til drift og vedligeholdelse af afdelingerne, og her har beboerne et stort ord at sige, når der skal prioriteres.

  Beboerdemokratiet er derfor en af grundpillerne i Sundby-Hvorup Boligselskab, og her spiller afdelingsbestyrelserne en central rolle.

  Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne i boligafdelingen. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at føre tilsyn med afdelingens økonomi og vedligeholdelse samt at bidrage til et godt bomiljø i afdelingen.

  Afdelingernes beboere vælger desuden repræsentanter til Sundby-Hvorup Boligselskabs øverste myndighed, repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger boligselskabets organisationsbestyrelse, der er boligselskabets politiske ledelse.

   

 • Afdelingsmødet:

  • Afholdes i alle afdelinger en gang om året.
  • Alle beboere i den enkelte afdeling kan deltage.
  • Vælger afdelingsbestyrelsen.
  • Godkender budget for det kommende år.
  • Vælger repræsentanter til repræsentantskabet (kan uddelegeres til afdelingsbestyrelsen).

   

  Afdelingsbestyrelser:

  • Valgt af beboerne i de enkelte afdelinger.
  • Varetager beboernes interesser i afdelingen.
  • Sikrer at vedtagelser fra afdelingsmøderne gennemføres.
  • Udarbejder oplæg til budget for afdelingen.

   

  Arbejdsgrupper/-udvalg:

  • Vælges af afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen.
  • F. eks. legepladsudvalg, aktivitetsudvalg.
 • Repræsentantskabet:

  • Øverste myndighed.
  • Repræsentant fra alle afdelinger.
  • Valg til organisationsbestyrelsen, vedtægtsændringer, byggepolitik mv.
  • Repræsentanter vælges på de årlige afdelingsmøder.

   

  Organisationsbestyrelsen:

  • Består af ni medlemmer.
  • Grundkøb, byggerier, renoveringssager, ansættelse af direktør mv. (kompetencer tildelt af repræsentantskabet).

   

  Forretningsudvalg:

  • Består af tre medlemmer plus direktøren.
  • Behandler løbende hastesager, som ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde. 

Vil du vide mere?


 • Læs mere om beboerdemokrati i afdelingen

 • Læs mere om vores organisation

 • Mød formanden