Skip til hoved indholdet

Ofte stillede spørgsmål


 • Du har ret til at fremleje i op til to år, hvis du kan dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

  Du skal overholde disse regler i forbindelse med fremlejen:

  • Der må ikke bo mere end én person pr. værelse.
  • Du må ikke kræve højere husleje, end den du selv betaler.
  • Selv om du fremlejer din lejlighed, gælder det oprindelige lejeforhold mellem dig og Sundby-Hvorup Boligselskab fortsat. Du er altså ansvarlig for, at husleje mm. bliver betalt, og at husorden bliver overholdt.
  • Bemærk: Lov om leje af almene boliger §65, stk. 2 siger, at udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum eller når udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremleje

   

  Sådan ansøger du om fremleje

  Du skal indsende en ansøgning til Sundby-Hvorup Boligselskabs kontor sammen med dokumentation for årsagen til, at du ønsker at fremleje.

  Fremlejekontrakten skal du selv udfærdige. Husleje, varmeudgift, lejekontraktens varighed skal som minimum fremgå af lejekontrakten. I tvivlsspørgsmål kan du forhøre dig på boligselskabets kontor.

 • Det er kun i ganske særlige situationer, at du kan overdrage sin bolig. Det kan f.eks. ske ved dødsfald, samlivsophør eller skilsmisse.

  Man kan altså ikke arve sine forældres plads på ventelisten eller overtage deres bolig. Heller ikke selv om man altid har boet i boligen.

  Overdragelse kan ske i disse tilfælde:

  Ved dødsfald kan vi overføre boligen til den efterladte ægtefælle. 

  Når en ægtefælle får tildelt permanent plejehjemsplads kan vi overføre boligen. 

  Ved skilsmisse eller separation eller hvor samboende, der har boet sammen i mindst 2 år, ønsker at flytte fra hinanden, kan boligen overdrages.

  Kontakt i alle tilfælde boligselskabets administration og få information om, hvilken dokumentation, du skal indsende.

   

 • Som lejer har du ret til at bytte bolig med en anden lejer.

  Bytteretten forudsætter, at du har boet i din bolig i tre år, og den gælder både lejere i private udlejningsboliger og lejere i almene boliger. 

  Du kan kun bytte med andre lejere. Du kan altså ikke bytte bolig, hvis der i bytningen indgår en ejerbolig eller en bolig i en privat andelsboligforening.

  BL har lavet en bytteportal, hvor du kan oprette dig selv og se, hvem der ønsker at bytte bolig. Du kan også læse mere om reglerne for bytning af lejebolig.

Andre genveje


 • Kontakt administrationen

 • Vil du opsige dit lejemål?

 • Regler for boligstøtte