Skip til hoved indholdet

Vigtig viden, hvis du vil bruge råderetten


 • Tjek altid din afdelings råderetskatalog, inden du går i gang!

  Du finder dokumenter fra din afdeling ved at logge ind på Min Side eller på din afdelings infoside længere nede på denne side.

 • Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der må ikke kræves reetablering ved fraflytning. Forbedringerne skal også vedligeholdes, så der kan komme et tillæg på huslejen. Forbedringer inde i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser. Eksempler på forbedringsarbejder kan være at vælge et andet og bedre materiale end det oprindelige, at indsætte skabe, opsætte fliser, eller det kan være omfattende arbejder som at indsætte et helt nyt køkken eller bad. Der skal være tale om forbedringer, som er kendetegnet ved, at de forøger boligens værdi.

 • Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver derfor ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Forandringsarbejder kan være permanente, eller de kan kræves reetableret, når beboeren flytter fra boligen. Hvis det drejer sig om forandringsarbejder udenfor boligen, er det op til afdelingsmødet at vurdere, om der skal ske reetablering ved fraflytning. Hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling til råderetten, træffes aftalen direkte mellem lejer og administrationen.

 • Du har ret til på eget initiativ at forbedre din bolig indendørs, men husk at du altid skal anmelde råderetsarbejder hos boligselskabet, inden du ændrer din bolig.

  En forbedring af boligen skal ikke reetableres ved fraflytning. Er der derimod tale om en forandring, som ikke hæver boligens værdi, kan boligselskabet forlange, at boligen bliver reetableret, når lejeren flytter. Tjek derfor om dit arbejde er en forbedring eller en forandring.

Kontakt din ejendomsmester

Når du logger ind på MinSide, skyder du genvej til din ejendomsmester, der kan fortælle dig mere om brugen af råderetten.

Her kan du få mere information


 • Spørg ejendomsmesteren

  Din ejendomsmester kan rådgive dig om råderetten. Brug afdelingsfinderen nedenfor til at finde ham, eller brug linket her

 • Læs folder om råderetten

  BL – Danmarks Almene Boliger har udarbejdet en folder med praktiske eksempler på, hvordan du som beboer kan anvende råderetten.

 • Kontakt din bestyrelse

  Din afdelingsbestyrelse har måske kendskab til gode eksempler på råderetsarbejder i din afdeling. Du kan finde din afdelingsbestyrelse her.

Find din afdeling