Skip til hoved indholdet

Fortrin gives efter nedenstående fire sidestillede kriterier. Det er altså fortsat ancienniteten på ventelisten, der er afgørende i forhold til tildeling af bolig, hvis flere ansøgere lever op til et af kriterierne.

Et boligtilbud er kun gældende såfremt de angivne kriterier er opfyldt, og dokumenteret inden indgåelse af lejekontrakt.

For at få tildelt fortrinsret skal du tage kontakt til administrationen på telefon 9817 3066 eller mail info@sundbyhvorup.dk.

Fortrinsrettigheder og dokumentation


  • Samlever/ægtefælle skal have fast arbejde mindst 25 timer om ugen og vise ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler (I arbejde kan også være tidsbegrænsede ansættelser, vikaransættelser og job med offentligt løntilskud fx fleksjob. En elevstilling anses ikke som fast arbejde, men elever kan være omfattet af det fleksible kriterie under uddannelse.)
  • Være i arbejde og vise ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler på arbejde i Aalborg Kommune. Hvis ikke der kan fremvises 3 måneders lønsedler, skal det dokumenteres senest 2 måneder efter modtagelse af en boligen
  • Selvstændige, erhvervsdrivende og konsulenter, som har virksomhed i Aalborg Kommune skal vise dokumentation for CVR-registrering og omsætning i seneste regnskabsår
  • Være skilt, separeret eller flyttet fra kæresten inden for det seneste år. Fortrin gælder indtil 1 år efter skilsmissen.
  • Fast arbejde mindst 25 timer om ugen og vise ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler (I arbejde kan også være tidsbegrænsede ansættelser, vikaransættelser og job med offentligt løntilskud fx fleksjob. En elevstilling anses ikke som fast arbejde, men elever kan være omfattet af det fleksible kriterie under uddannelse.)
  • Vise skilsmisse/separationspapirer og bopælsattest
  • Hvis du ikke har været gift, skal du med en bopælsattest vise, at I har haft fælles bopæl i mindst et år forud for samlivsophøret
  • Det en forudsætning, at der er hjemmeboende børn under 18 år, som har folkeregister adresse hos forældrene
  • Fast arbejde mindst 25 timer om ugen og vise ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler (I arbejde kan også være tidsbegrænsede ansættelser, vikaransættelser og job med offentligt løntilskud fx fleksjob. En elevstilling anses ikke som fast arbejde, men elever kan være omfattet af det fleksible kriterie under uddannelse.)
  • Være i gang med en SU-berettiget uddannelse eller omfattet af en uddannelsesaftale eller en lærlingekontrakt. Hvis uddannelsen består af enkeltfag, skal det være mindst 23 timer ugentligt - dog 17 timer hvis der er hjemmeboende barn under 7 år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos forælderen
  • Dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om indskrivning
  • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt
  • Hvis uddannelsen ikke er begyndt, fx på grund af ferie, skal det dokumenteres senest 2 måneder efter overtagelse af boligen
  • Dokumentation for det er første gang du flytter hjemmefra, kopi af folkeregister adresse hos forældre
  • OBS! Studiekort er ikke tilstrækkelig dokumentation