Skip til hoved indholdet

Afdelingens beboerdemokrati


 • Afholdes i alle afdelinger en gang om året.

  Alle beboere i din boligafdeling har adgang til det årlige afdelingsmøde. Her skal afdelingens budget godkendes. Det er også på afdelingsmødet, at afdelingsbestyrelsen vælges.

  Mødet holdes i sensommeren/efteråret, og det er afdelingsbestyrelsen, som med hjælp fra administrationen, indkalder til mødet med minimum 4 ugers varsel.

  Afdelingsmødet er som en ’generalforsamling’ i boligafdelingen, og det er her, at du som beboer kan stille forslag til ting, du gerne vil have ændret i afdelingen.

  Forslagene skal leveres til afdelingsbestyrelsen senest 14 dage inden mødet, men det er generelt en god ide at præsentere sine ideer længere tid i forvejen, så både afdelingsbestyrelse og boligselskabet kan nå at undersøge eventuelt praktiske og økonomiske konsekvenser.

  Du kan finde referater fra afdelingsmøderne på din afdelings infoside.

 • Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne på det årlige afdelingsmøde.

  Afdelingsbestyrelsen er beboernes ambassadører og skal i det hele taget arbejde for at gennemføre de planer og forslag, som afdelingsmødet vedtager. 

  Det er vigtigt at slå fast, at afdelingsbestyrelsen ikke har noget juridisk og økonomisk ansvar, men afdelingsbestyrelsen skal selvfølgelig handle forsvarligt i sine dispositioner. At afdelingsbestyrelsen ikke har det formelle ansvar betyder også, at den ikke kan indhente tilbud og indgå bindende aftaler med håndværkere og andre. Disse opgaver skal administrationen tage sig af.

  Det er afdelingsbestyrelsen selv, der vælger hvor tit den mødes. 

  Du kan se hvem der sidder i din afdelingsbestyrelse samt finde referater fra afdelingsbestyrelsens møder på din afdelings infoside.

 • Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

  Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og 1 repræsentant for hver afdeling med under 100 boliger. Afdelinger med 100 boliger eller derover er repræsenteret med 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 boliger.

  Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:

  • Hvorvidt organisationen helt eller delvist skal administreres af en direktør, herunder af en almen administrationsorganisation
  • Vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Organisationens byggepolitik
  • Ændring af vedtægterne
  • Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

  Repræsentantskabet godkender desuden afdelingernes regnskaber. 

  I øjeblikket har repræsentantskabet uddelegeret kompetencen inden for en række områder til organisationsbestyrelsen. Det drejer sig om:

  • Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
  • Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
  • Grundkøb
  • Iværksættelse af nyt byggeri
  • Nedlæggelse af en afdeling
  • Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

  Uddelegeringen kan til enhver tid trækkes tilbage.

  Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Det vil i praksis sige inden sommerferien. På dette møde forelægges og godkendes regnskabet for hovedselskabet.

  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes som hovedregel i 4. kvartal. På dette møde forelægges det af organisationsbestyrelsen godkendte budget, for det kommende regnskabsår.

  Du finder mere information om repræsentantskabet her.

 • Et levende beboerdemokrati er med til at skabe det bedste boligselskab og boligområder, hvor alle trives.

  Hvis du har ideer til, hvordan dit boligområde kan udvikle sig positivt, så gå aktivt ind i arbejdet i din afdelingsbestyrelse. Det kan også være ad den vej, at du får mere interesse for, hvad vi som boligselskab kan gøre for at forbedre os.

Log ind her og se dokumenter mm. fra din afdeling

Når du logger ind på MinSide, skyder du genvej til dokumenterne i din afdeling.

 • Find din afdelingsbestyrelse

  På din afdelings infoside kan du finde information om afdelingsbestyrelsen
  Skriv din adresse nedenfor, så sender vi dig til den rigtige afdeling

 • Beboerdemokrati

  Det er repræsentantskabet, der er boligselskabets øverste myndighed og som vælger selskabets organisationsbestyrelse.

 • Vores histore

  I mere end 75 år har vi sat vores præg på lokalområdet og opført boliger for alle.
  Læs mere om vores rødder her.

Find din afdeling