Skip til hoved indholdet

Vi støtter

Vi støtter den gode sag

Vi er en del af lokalsamfundet, og vi ønsker ikke kun at bidrage positivt med attraktive boliger til en lav husleje. Vi støtter også foreninger og organisationer, der arbejder for svage grupper eller generelt for at skabe sunde og gode tilbud for alle.

I øjeblikket bidrager vi til disse foreninger og organisationer:

Vi støtter…


 • Lindholmif.dk blev startet på baggrund af en voksende interesse indenfor sport og sundhed. Formålet er at informere og guide vores brugere til de bedste løsninger. Det kan f.eks. være de bedste sport- og sundhedsrelaterede produkter samt inspiration og fakta.

   

 • Gigtforeningen for Morbus Bechterew

  Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew blev stiftet i 1973 og har ca. 1200 medlemmer. Vi er således den først etablerede forening i verden for patienter med rygsøjlegigt og morbus Bechterew.

 • NUBI er dannet i 1939, som Nr. Uttrup & Bouet Idrætsforening. I 1984 blev navnet ændret fra Nr. Uttrup & Bouet idrætsforening til kun NUBI, som klubben blev omtalt i daglig tale. Fra starten i 1939 var der håndbold, gymnastik og fodbold på programmet.

  I dag er NUBI udelukkende en fodboldklub. Klubben holder til i eget klubhus ved siden af Nr. Uttrup Skole. De yngste medlmmer er 4-5 år, og de ældste er Super Grand Old Boys. Der trænes og spilles fodbold på klubbens anlæg hverdage fra omkring kl. 16.30 til kl. ca. 21.00. Der spilles foruden hverdage, også mange kampe hver weekend. NUBI's kampdragter er gul og blå.

 • Parasport Danmark, der blev stiftet i 1971, arbejder for at fremme motions- og konkurrenceidræt for personer med handicap, bl.a. ved at initiere, støtte og kvalificere nye aktiviteter og tilbud i klubber over hele landet.

  Det danske foreningsliv har mange idrætstilbud til personer med handicap. Flere end 480 registrerede klubber over hele landet har parasport på programmet, og der er idrætter for personer i alle aldre og med alle former for handicap: amputationer, synshandicap, udviklingshæmning, muskelsvind, spasticitet, hørehandicap, para- og tetraplegi m.v.

   

 • Danske Døves Landsforbund arbejder for tegnsprogstalende døve og hørehæmmede i Danmark.

 • ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende

  ADHD-foreningen er en medlemsorganisation med ca. 5.000 medlemmer, og arbejder for alle med ADHD.

 • Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 165.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.

 • Landsforeningen LEV er en privat landsdækkende organisation for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

 • Landsforeningen Rett Syndrom er en forening for forældre og andre med tilknytning til RS. Foreningen blev stiftet i januar 1988. Dens primære formål er at udbrede kendskab til RS ved hjælp af pjecer, artikler og kurser, samt ikke mindst at give mulighed for udveksling af erfaringer og oplevelser, forældre imellem.

 • AaB vil altid have en kerne af nordjyske drenge på holdet. Aab er hele Nordjyllands Hold med historie og forankring i Aalborg og samarbejdsklubber ude omkring. 

 • Danske Hospitalsklovne arbejder for at styrke indlagte børns livsglæde og livsmod, så de bedre kan stå sygdomsforløbet igennem. Vi møder og anerkender barnet der, hvor det er. I angsten, i glæden, i kedsomheden.